Từng nhận danh hiệu vua phá lưới ngay tại xứ Chùa vàng, Công Phượng khiến người Thái khiếp sợ ra sao?

You are here: